temperature de confort (TC) [°C]

temperature de confort (TC) [°C]